Dragi prijatelji i prijateljice Udruge »Maranatha-Conversion«,

Pustolovina »Maranatha« traje već 12 godina. Nismo još dosegnuli punu zrelost, ali joj se približavamo! Prvih godina uglavnom se radilo o molitvenim susretima, duhovnim vježbama i hodočašćima koji su često okupljali značajan broj sudionika.

S vremenom su se stvari razvijale i napredovale. Moj posljednji uvodnik datira iz 2017., tako da je došlo vrijeme da vam dočaram nedavne događaje.

Godina 2018. bila je osobito bogata. Dana 18. siječnja u Meksiku Sabrina Čović Radojičić i François Eliat primili su, u ime »Maranatha«, dvije službene reprodukcije čudesne slike Gospe od Guadalupe, zaštitnice života i zaštitnice našeg pokreta »Maranatha«.  Jedna od dvije kopije nalazi se u Gentu, u Françoisovom domu, u prostorijama »Maranatha-Belgija«, a druga je zaprimljena u Centru za mir »Sakramento« u Međugorju koji je, na neki način, »matična kuća« pokreta. Za ljude koji se mole ispred njih, to znači kao da se mole ispred izvorne slike. Neopisivo!

Godine 2018. također smo organizirali važne susrete, primjerice od 21. do 24. rujna tjedan »Noći svjedoka« u partnerstvu sa zakladom »Pomoć Crkvi u nevolji« (AED). Ovi su susreti okupili stotine vjernika oko kardinala Puljića u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), biskupa Janjića u Kotoru (Crna Gora), biskupa Uzinića u Dubrovniku (Hrvatska) i nadbiskupa Hosera u Međugorju (Bosna i Hercegovina). Prisutni su bili i Marc Fromager, ravnatelj AED-a Francuske, otac Kirill Gorbunov, generalni vikar iz Moskve i sestra Houda Fadoul, časna sestra iz Sirije, poglavarica samostana smještenog u pustinji 80 km od Damaska.

Od sada pokrećemo ove uzbudljive i važne skupove »maranatona«. Sjajno zamišljen naziv koji poziva na »trčanje« Njemu koji »dolazi«! Započet će svakog 4. u mjesecu komunikacijom ljudi svih duhovnih tradicija koji će neformalno i bratski podijeliti svoje mišljenje o duhovnim temama. Nastojat ćemo, koliko je to moguće, organizirati ove dane oko ujedinjujućeg načina izražavanja poput umjetnosti, osobito glazbe, uz pomoć kršćanskih umjetnika. Nakon 4. uslijedit će 5. i 6. u mjesecu, koji će biti dani molitve i, za one koji to žele, posta.

Pokret »Maranatha-Conversion« spontano teži proširiti se i osvijetliti cijeli svijet. To je u logici stvari! Jer izazovi su ogromni i svi osjećamo da je vrijeme ozbiljno, u Crkvi i u cijelom svijetu. Otuda hitnost stvaranja veza, tkanja kao Mreže Svjetlosti, Plašta Nade diljem svijeta, uzimajući kao povlaštene točke potpore svjetska svetišta koja će se osjećati pozvanima pridružiti nam se. Prije svega, moramo se preusmjeriti na molitvene nakane koje svaki mjesec predlaže Papa. Svakog mjeseca, među glavnim nakanama koje se predlažu sudionicima »maranatona« bit će one koje predstavlja »Papina svjetska molitvena mreža«. Stoga su videozapisi koje je izradila ova mreža uključeni na naše stranice.

Već nam se pridružilo nekoliko svetišta ili će u svojem svetištu postaviti skupinu dobrovoljaca za ova 3 izuzetna dana, svakog mjeseca i širom svijeta… Prvo je svetište bilo Kibeho, gdje je od veljače 2018. zaživio prvi »maranaton« u nazočnosti biskupa, mons. Célestina, vidjelice Nathalie i male grupe od 7 entuzijasta iz Maranatha-Belgija.

Očito nudimo hodočašća – maranatone u Međugorju. Za one koji to žele, to može biti povlašteno vrijeme »treninga«, u slučaju da žele započeti »maranaton« u nekom svetištu u blizini svog doma, ili se pridružiti već postojećoj skupini. Redovito ćemo vas obavještavati o novostima i inicijativama, a ako se osjećate pozvanima, bit ćemo sretni da nam se pridružite.

Dragi prijatelji, svijet je pred mogućim slomom na mnogo načina. Moraju se pokrenuti svi ljudski, politički, diplomatski, društveni i ekonomski resursi kako bi se spriječile velike katastrofe. Ali bez molitve, ništa neće uspjeti. U svakom od svojih ukazanja širom svijeta, Djevica Marija nas uporno na to podsjeća. Slikovita je usporedba koju je koristila Sveta Terezija od Djeteta Isusa. »Dajte mi oslonac i polugu, i podignut ću svijet«, rekao je Arhimed. Mala »mudrica« iz Lisieuxa razmišljala je na sličan način: »Da bismo duhovno podigli cijeli svijet, imamo, kao točku potpore, uskrslog Isusa i Mariju uzdignutu na Nebo. A poluga nam je molitva.« Tko ima uši, neka čuje!

Savines-le-Lac, 12. prosinca 2018., na blagdan Naše Gospe od Guadalupe

msgr. André Léonard

nadbiskup emeritus Malines-Bruxellesa