FAQ

Već postoji mnogo lijepih pokreta. Prema našem saznanju, ne postoji nijedan drugi pokret u svijetu koji svim muškarcima i ženama dobre volje, s njihovim različitim duhovnim ili filozofskim tradicijama, nudi da se svaki mjesec susretnu u molitvi, bez obzira na način izražavanja svoje molitve, i da se pridruže postu, kako bi zajednički pronašli prava rješenja za zajedničke izazove s kojima se svijet mora suočiti.

« Maranatha Conversion » nudi redoviti dijalog kroz ljepotu i umjetnost, uz pomoć umjetnika koji tako postaju nositelji dijaloga među svima.

« Maranatha Conversion » rođen je u srcu mons. Andréa Léonarda, ali zapravo je to pokret laika uvjerenih u važnost otkrivanja ili ponovnog pronalaženja snage molitve.

Sve što se nalazi u vanjskom svijetu rođeno je u unutarnjem svijetu, u srcu, u misli nekoga. Polazeći od ovog opažanja, smatramo da se moramo vratiti na izvore i ponovno uroniti u svoja srca kako bismo vidjeli kako iz njih izranjaju rješenja koja Bog neće propustiti da nam nadahne. Kao vjernici, također vjerujemo u čuda i uvjereni smo da stižu događaji i rješenja nezamislivi u ovom času.

Budući da smo kao osnivači i prvi sudionici « Maranatha Conversion » ékatolici, mi ćemo se i izjasniti kao takvi. To ni u kojem slučaju neće značiti odbacivanje drugih duhovnih ili filozofskih tradicija. Jednostavno će trebati da svatko svojim riječima „prevede” ono što ćemo pokušati podijeliti sa svima. Oslanjamo se na vaše razumijevanje i blagonaklonost.

Sinkretizam ne donosi plodove na duge staze. Razumijemo dobru volju i želju ljudi koji, ne poznajući temeljito svoju vlastitu tradiciju, misle da bi najjednostavnije bilo « sve pomiješati » jer, budući da su sve duhovne tradicije prenijeli ljudi, sve i sadrže dio istine. Zapravo, većina vjernika smatra da je upravo njihova vlastita tradicija istinita, ili barem ona u kojoj se osjećaju najugodnije. Kao kršćani, ne možemo poreći naše duboko uvjerenje da je Krist put, istina i život. Biti u istini je prvobitno stanje, inače smo u laži.

Ne može se, međutim, poreći da svaka duhovna tradicija posjeduje ljepotu i osobitosti koje mogu dodirnuti srca i ponekad biti izvor nadahnuća u našim vlastitim životima. Važno je naglasiti da mi u « Maranatha Conversion » nismo skupina koja želi širiti prozelitizam.

Ljudski odnosi često su beskrajno osjetljivi, čak i među članovima iste obitelji, a time i više u većim zajednicama. Za katolike, primjerice, ne smijemo zaboraviti lijepe prijedloge koji su ponekad dolazili iz protestantskih zajednica, ali su dotakli srca katolika. Ovi nadahnuti katolici prihvatili su te prijedloge i prilagodili ih svojem izričaju vjere, kao što su karizmatski pokret i « alfa putovanje », oboje rođeni u protestantskom svijetu.

Svatko tko se osjeća pozvanim da djeluje, u potrazi za rješenjima na izazove našeg vremena, bit će dobrodošao, posebice u večerima 4. u mjesecu koje će biti večeri prijateljskih susreta, razmjena među svima unatoč „duhovnim“ temama koje će biti predložene. Zašto se toga odreći? Važno je upoznati druge ljude jer zajedno možemo stvoriti novu dinamiku. Danas je najveća opasnost ravnodušnost i fatalizam u koji upada previše ljudi.

Nadamo se da ćemo vrlo brzo vidjeti skupine svih duhovnih ili filozofskih tradicija koje predlažu slične pristupe. Nadamo se da će se ovaj pokret od 2019. proširiti diljem svijeta. Za to su bitne sve ideje, inicijative i dinamike. Nitko se ne može nadati da će se poteškoće riješiti same od sebe, ali ako veliki broj muškaraca i žena dobre volje odluči da je moguće djelovati, bit ćemo svjedoci događaja koji će nam izgledati kao ništa manje nego čuda.

Bilo je potrebno u jednom trenutku odlučiti i odabrati dane koji će biti predloženi da postanu dani « Maranatona ». Mislili smo da je prirodno pridružiti se ekumenskoj molitvenoj skupini koja je započela ovaj molitveni pristup nudeći dva dana zaredom molitvu krunice Božanskog milosrđa. Dakle, 5. i 6. u mjesecu.

Idealno bi bilo da možemo biti zajedno u svetištu ili marijanskom središtu za katolike, a za kršćane protestantske tradicije ili nekršćane u simboličkom liturgijskom prostoru. Idealno bi bilo i pridružiti se, kad god je to moguće, svetištu/središtu koje neće biti daleko od našeg uobičajenog mjesta stanovanja.

U slučaju da ne možete biti fizički prisutni s grupom « Maranatonaca », pridružite se u srcu ovom pokretu i pridružite nam se u budućnosti !

Nije lako ostvariti redoviti susret između muškaraca i žena različitih duhovnih ili filozofskih tradicija, iako smo svi svjesni ne samo te potrebe već i vrlo često želje za dijeljenjem. Ono što se zove duh Asiza još uvijek je prisutno u mnogim srcima, kao i prekrasan pristup « Dvorišta za neznabošce ». Umjetnost i umjetničko stvaralaštvo govore srcima. Imati povlasticu, kad god je to moguće, osigurati prisutnost umjetnika kao nositelja ljepote i dijaloga, omogućit će stvaranje pristupa bez presedana u onome što neki ljudi nazivaju « zajedničkim životom ».

Apsolutno! Večeri 4. su večeri susreta i dijaloga u neformalnom ozračju. Tamo smo radi radosti koju u nama izaziva činjenica što smo zajedno. U svim svjetskim tradicijama dijeljenje obroka sastavni je dio vremena provedena s prijateljima. Čaj i neki kolačići, ili dok svatko donosi jelo za dijeljenje prema receptu po vlastitom izboru sigurno može biti na zadovoljstvo sudionika.

Sve svjetske duhovne tradicije smatraju da je post sastavni dio duhovnog procesa. « Maranatoni » predlažu da oni koji to žele poste barem za ručak 5. i 6. u mjesecu, a ako to mogu i žele, i za večernje obroke. Možemo postiti jednostavno o kruhu i vodi te, želimo li, ponuditi cijenu onoga koliko bi mogao koštati „uobičajen obrok“ u dobrotvorne svrhe, u činu dijeljenja s onima koji nemaju ništa. « Maranatonci » koji iz zdravstvenih razloga procijene da ne mogu postiti (hrana) moći će, žele li, poduzeti neki drugi napor koji će za njih imati smisla.

Želja da se spase rijetki leptiri u Amazoniji važna je, ali osvještavanje da smo sada svi povezani jedni s drugima, gdje god živimo, da svako naše djelovanje ima utjecaja svugdje u svijetu, omogućit će nam da postanemo aktivni u procesu integralne ekologije. Primjerice, « Maranatonci » su često vrlo svjesni važnosti globalne zaštite « zajedničkog doma ».

U svijetu koji se stalno mijenja, gdje smo često izgubili osjećaj za orijentaciju, unutarnji kompas i smisao života… marijanska svetišta/središta uočavaju se kao povlaštena mjesta gdje možemo (i gdje ćemo moći) tražiti utočište u teškim vremenima. U jednom odlomku iz Biblije, Bog traži od Noe da sagradi veliku arku u koju će se skloniti parovi svih životinja svijeta i Noina obitelj. Ova arka postaje njihovo utočište, nakon što svijet potope valovi. Mnogi ljudi svjedoče da su im svetišta, ta povlaštena mjesta, poslužila kao simbolična utočišta u trenucima kada su imali dojam da gube tlo pod nogama i da se utapaju. To su mjesta ukorjenjivanja. Ljudi kažu da ih ta mjesta povezuju s prošlim naraštajima, ali i onim budućim. To su dragocjena mjesta. Diljem svijeta postoje sveta mjesta koja treba otkriti ili ponovno pronaći. Važno je usuditi se i posvetiti se vraćanju u život onih koji su možda zaboravljeni ili napušteni. Zašto da se ne odlučimo posvetiti se ulijevanju novog daha u te ljude? Zašto da se lišimo tog bogatstva ? « Maranatoni » bi mogli biti povlašteni trenuci za stvaranje nove dinamike u mjestima gdje će se održavati te na taj način oživjeti našu duhovnu baštinu.

Naprotiv! « Maranatoni » nude otkrivanje ili ponovno pronalaženje naše bogate duhovne baštine. Svetišta koja će ugostiti « Maranatone » moći će ponuditi da doista duboko prožive, tijekom tog povlaštenog vremena, sebi svojstvene milosti i da ih otkriju ili bolje prikažu onima koji dolaze da se tamo ponovno okupe.

Već imamo organizirane skupine ili druge neformalne skupine koje se sada formiraju širom svijeta. Bilo bi lijepo biti u mogućnosti predložiti onima koji to žele da se pridruže « Maranatonu » u svetištima gdje se oni događaju. Kada budemo imali ljude koji će se angažirati u animiranju « Maranatona » u određenim svetištima, ako se obvežu pristupiti pokretu i ciljevima « Maranatha Conversion », mi ćemo ih upisati. Također ćemo naznačiti kojoj kršćanskoj denominaciji ili duhovnoj tradiciji skupina pripada. Naš pristup je internacionalan, ekumenski i međureligijski, a sve skupine koje se zalažu za život imat će svoje mjesto.

« Maranatha Conversion » ima vrlo poseban odnos sa Svetom zemljom, osobito nakon iznimnog hodočašća iz kolovoza 2013. Imat ćemo priliku predložiti događaje u Svetoj zemlji, važnom mjestu između ostalih. Također se nadamo da će se mnoge skupine « Maranatona » iz cijelog svijeta poželjeti pridružiti hodočašćima koje planiramo ponuditi u Svetoj zemlji.

Neosporno je da je važno uključiti se na bilo koji način u zajedničko traženje i pronalaženje rješenja za izazove svijeta. Oni koji se ne osjećaju pozvanima pridružiti se našem pokretu naći će drugu skupinu, drugi pokret koji će im odgovarati. Važno je da se posvetimo sebi, a ne da odustanemo, da se unaprijed smatramo poraženima. Naš je pokret možda uzaludan u očima nekih, ali uvjereni smo da on to nije i da će donijeti plodova jer ćemo u njega unijeti cijelo svoje srce.

Srećom, mnogi ljudi već pripadaju prekrasnim skupinama. Mi predlažemo da razmislite, kada to bude moguće, da se vaši sljedeći susreti podudaraju s datumima « Maranatona » ? Na taj biste način imali svoj uobičajeni molitveni susret, ali bi se mogao održati 5. i/ili 6. tako da biste bili ujedinjeni u molitvi s « Maranatoncima » cijeloga svijeta. Ideja je da nas je što je više moguće, da se svi ujedinimo oko molitvenih prijedloga/nakana pape Franje. A ako nas je jako puno, tada će se naši koraci umnožiti. Važno nam je naglasiti da je na prvome mjestu djelovanje srca, a ne ime pod kojim se odvija molitveni susret.

Malo tko doista zna priču o Gospi od Guadalupe, ali mnogima je, kada je čuju, srce prepuno zahvalnosti za sve ono što ona predstavlja, izražava, predlaže i simbolizira. U Meksiku je 1531. Djevica Marija na plaštu sv. Juana Diega utisnula svoju sliku, upravo kao da nam je dala svoju fotografiju! Sva ostala predstavljanja Djevice Marije kroz vrijeme interpretacije su umjetnika, ali slika iz Guadalupe je, uz Torinsko platno, apsolutno čudo. A osim što je zaštitnica života jer je na njoj predstavljena u trudnoći, ona je simbol savršene inkulturacije. Ova je slika jedinstvena u svijetu. Djevica je « mješovita rasa », nije ni španjolska ni aztečka! Ona se moli na europski način sa sklopljenim rukama, ali vidimo da je podigla koljeno jer se moli i na način tamošnjeg stanovništva – ocrtava plesni pokret. Svi smo mi njezina djeca, iz kojeg god naroda i duhovne tradicije dolazili… Ne postoji jedno mjesto koje je važnije od drugog mjesta, ili narod važniji od bilo kojeg drugog. Ideja da se predloži reprodukcija slika Gospe od Guadalupe odgovara na želju svetog Ivana Pavla II. koji je sanjao da se ova slika proširi po cijelom svijetu. Na taj način ona postaje zajednička točka između svih skupina gdje god se nalazile i, naravno, ni na koji način ne zamjenjuje sliku koja se štuje u svetištu koje nas dočekuje.

Danas se više no ikad moramo obučavati, ne dopustiti nikome da razmišlja umjesto nas, da odlučuje za nas, da se ponašamo kao « poslušne ovce ». U Međugorju je Djevica Marija rekla da „zlo želi zavladati svijetom i uništiti ga“ (2. kolovoza 2011).

Apsurdno je ostati « duhovno nepismen » jer u našim različitim župama ili u duhovnim središtima kojima pripadamo imamo mnogo izvrsnih poduka.

Dani « Maranatona » nisu dani obuke ili poučavanja, oni su povlašteno vrijeme molitve, osobnih razmišljanja za vrijeme meditacije, molitve, čitanja svetih tekstova. Ne naučite plivati slušajući lekcije o plivanju ili čitajući pisane tekstove o toj temi, čak ni od najboljih prvaka u plivanju. Naučite plivati ulaskom u vodu i ponekad tonući sve dok ne naučite da je zapravo voda ta koja nas nosi, sve dok naše tijelo to ne shvati i tako zapliva. Na isti način učimo moliti i iskusiti snagu molitve koja nas nosi. Kako učiti ako nikada ne odvojimo povlašteno, ali bitno, vrijeme za ovu vježbu? Prijavite se i obučite se u inteligenciji vjere tijekom cijelog mjeseca, a zatim, ako to želite, svakoga 4. u mjesecu moći ćete još bolje razmijeniti mišljenja s ljudima koji će se pridružiti u danima razmišljanja o duhovnim temama. A onda ćete 5. i 6. moći prakticirati sve što ste naučili u teoriji.

Svaka osoba s drukčijom tradicijom imat će vlastiti molitveni pristup. Ovisno o senzibilitetu sudionika, ali i o mjestima gdje će se održavati « Maranatone », bit će vrijeme za glasovnu molitvu i vrijeme za meditaciju i kontemplativnu molitvu kao što je klanjanje Presvetom sakramentu. Oni koji nisu navikli na to, moći će izabrati čitanje Biblije ili pjevanje. Imamo molitvenu skupinu iz Južne Amerike koja tijekom dva uzastopna dana pjeva i moli krunicu Božanskog milosrđa na svim jezicima čije su prijevode uspjeli pronaći, kako bi bili u molitvenom jedinstvu s narodima koji govore ove jezike.
Svaka će skupina pronaći rješenja koja odgovaraju očekivanjima sudionika, a posebno će biti važno biti pažljiv i osluškivati različite tradicije.