A Maranatonok2019-02-18T23:22:30+01:00

ÚJDONSÁG: A “MARANATHON MEGTÉRÉS” Mozgalom bemutatja

AZ IMAMARATONOKAT, A “MARANATONOKAT” »

« Isten Szeretet » (1Jn 4, 8).

« Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. » (Mt 18, 20)

« Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. » (Jn 15, 5)

Miért?

Számtalan vészforgatókönyv mutatja be nekünk a világ különféle válságait. A « Maranatha » mozgalom « imapajzsok » szervezését kínálja a világot elborító sötétség ellen. Mindenki egyénileg is érezheti, hogy egyedül gyenge és igencsak tehetetlen. Politikai és lelki téren is igaz, hogy egységben az erő. Az ars-i plébános mondta : (A keresztény ember) minden tettét, fájdalmát, imáját és szívének minden dobbanását az egész Egyház javára egyesíti… Olyan ez, mint az az eber, aki fog egy csomó szalmát és a tűzre dobja ; a láng magasra felcsap, majd parázs lesz belőle ; nem dobunk egy szál szalmát a tűzbe, az azonnal elég. » A buzgalom felkeltésének gondolata vezérli az « imamaratonokat », tehát a két napos intenzív imaidő.

Ki?

Jól tudjuk, hogy számtalan Mária-kegyhely van a világon, ahová nem kereztény emberek is elmennek szeretettel imádkozni hozzátartozóikért, a békéért. Nyilvánvalóan azt is tudjuk, léteznek keresztény ellenes elemek szinte minden más vallásban, mi azonban az embert nézzük. Természeténél fogva az embernek lelkiismerete van, amely érezteti vele, hogy a hazugság, a lopás, az erőszak, a gyilkosság nem helyes dolgok, hanem inkább gondoskodni kell embertársainkról és tisztelni bennük az istenit, és keresni az isteni akaratot. E szavak után elmondhatjuk, hogy keresztények vagyunk, szeretnénk összegyűjteni a különféle elnevezésű keresztényeket, hogy együtt képesek lehessünk új dinamikát teremteni, és a más vallású hívekhez csatlakozni, hogy együtt járjunk közben a világ gyógyulásáért.

Mikor?

Az imamaratonokra minden hónap 5.-én és 6.-án kerül sor. A « Maranatonok » egy közös beszélgetéssel indulnak minden hónap 4.-én.

Közös beszélgetés minden hónap 4.-én?

Ferenc pápa szüntelenül arra kér bennünket, hogy találkozzunk másokkal, legyünk barátok, legyünk egymás testvérei, törjük át azokat a falakat, amelyeket azok állítottak, akik a káoszt kívánják létrehozni. Egy lelki és testvéri közösségen belüli párbeszéd létrehozása rendszeres, szinte havonkénti találkozás megteremtése elengedhetetlenné vált ahhoz, hogy feleletet adhassunk azoknak, akik a világ lakóit egymás ellen akarják hangolni. Minden hónap 4.-én, a « Maranaton » előestéjén kultúrális eseményt javaslunk a művészet terén, egy kiállítással, előadással kapcsolatban és / vagy művészek tanúságtételével vagy pedig egy lelki témájú film, dokumentumfilm kapcsán. A művészet egy általános téma, átléphet a különbségeken, és igen különböző személyeket hozhat össze, lehetővé teszi a párbeszédet.

Hogyan? A szívből jövő ima.

Ez a « Maranaton » változó formájú lehet. Katolikusoknak lehetnek például : zsoltárok, Jézus imája, Isten Anyjának imája, a rózsafüzér, dicsőítő énekek, szentségimádás, Isten Igéjének hosszabb felolvasása, keresztút, egyéb ájtatosságok (Isteni Irgalmasság Rózsafüzér, Jézus Vérének tisztelete..). A felelős személy természetesen rendelkezik a kegyhely vezetőjének vagy a plébánosnak az engedélyével. A csoport minimális létszáma kettő vagy három fő. Az imák általános jellegűek. Óránként válthatják egymást az imát vezető személyek. Lehetséges, és jó dolog a csendes imaidő is, például Szentségimádás kerestében. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy szívből jövő imanapokról van szó, nem pedig előadásokról tanításokról ; ezek is fontos dolgok, de nem tartoznak a « Marantonok » keretei közé.

A böjt!

A résztvevők, ha kívánják, imájukat böjttel is kiegészíthetik, hogy válaszoljanak Jézus következő hívására : » Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel. » (Mt 17,21) Legyen az ima vagy böjt, a « Maranatonhoz » csatlakozó minden egyes ember személyes döntéséről van szó. Javasoljuk, hogy szánjunk időt a kevésbé tehetős testvéreinkre is, és akik tehetik, adakozhassanak is, ha szeretnének például egy el nem fogyasztott étkezés árának megfelelő összeget, egy általuk választott karitatív szervezetnek. A « Maranatonok » javasolják, hogy támogassuk a « Szükséget Szenvedő Egyház » pápai alapítványt, amely a világ különböző pontjain élő keresztényeket segíti.

Hol?

A « Maranatonok » lelkiségi központokban zajlanak : a katolikusok számára ezek főként az elismert Mária-kegyhelyek, idetratoznak az idők során feledésbe merült helyek is. A Szentlélek azonban máshol is fúhat… A más felekezetű testvérek meghívást érezhetnek csoportok alapítására saját templomaikban, mecsetjeikben, zsinagógáikban vagy egyszerűen a természetben … és minden hónap 4.-én találkozhatunk egy különleges beszélgetés idejére lelki témákban.

Ajánljuk, hogy szerezzük meg előre a hely felelősének beleegyezését (templom, bazilika, kegyhely, zsinagóga…), ha kettő vagy három főnél többről van szó (tehát egy nagyobb csoport). Nincs olyan « Maranatha » helyszín, amely fontosabb lenne egy másiknál. MINDEGYIK egyedülálló és fontos. Legyünk mind, egyenként is, felelősek ezekért az áldott helyekért, amelyek számunkra « Noé bárkáivá » válnak, ahová elmehetünk töltekezni, ahová elmenekülhetünk, akár a hónap más napján is, bármikor, amikor erre hívást érzünk ! Végeredményben az alapvető gondolat az az, hogy szüntelenül, szívvel imádkozzunk… Hűséges elköteleződésünkkel újra fellobbanthatjuk ezeknek az értékes helyeknek a lángját, visszaadhatjuk szent küldetésüket, amely segítségvel személyes kapcsolatba kerülhetünk Istennel, bármilyen is legyen szívünk Istentől kapott arculata.

A Maranatonok oltalmazója a guadalupei Szűzanya

2018. január 18.-án a mexikói guadalupei Miasszonyunk Bazilikában kaptunk egy ereklyét, a Szűzanya által 1531. december 12.-én, Juan Diegonak adott csodás kép eredeti méretű mását. Ezt a képet mostantól a medjugorjei Sakramento Békeközpontban állítjuk ki. Elhatároztuk, hogy a Maranatonok oltalmazójául a guadalupei Szűzanyát, az Élet Vedelmezőjét választjuk. Ezért a logónkba a kép egy részletét szerkesztettük be : egy virágot, a Nahui Ollint. Ez a négy szirmú virág Mária hasán van. Az aztékok nevezték  « Nahui Ollinnak » a négy szirmú virágot, azaz « 4 mozdulatnak » és ez a világ minden tudását jelképezte, a már négyszer relombolt világét. A központi jel az Ötödik Napot jelképezi, azt a kort, amelyben az emberiség élt. A Nahui Ollint minden közép-amerikai társadalom ismerte, mint például az olmékok, a maják és a toltékok.

Ez az egyszerű virág, amelyet mexikói szerelemindának neveznek, a mindenütt jelenlévő, örök, mindig mozgásban lévő Isten megjelenítése, aki az Élet, az ég és a föld Ura. Az aztékok meg voltak arról győződve, hogy az Ötödik Nap lesz az emberiség utolsó alkotása, egy olyan koré, amelynek egy nagy földrengés vet majd véget.

Ez a négy szirmú virág a mindig mozgásban lévő Nap virága. A Napot Nahui Ollin ünnepekor ünnepelték, a négy égtájat is jelképezi a virág, azaz a Világegyetem négy irányát.

Az azték naptárban a Nap kövének közepén található az Ötödik Nap, mint egy olyan tengely, amely körül a többi négy korszak forog Nahui Ollin mozgásban, ami a történelem központjának, a világ kezdetének és végének szimboluma. Összefoglalása ez minden mexikói kultúrális és vallási értéknek. Az 5-ös szám az emberiség és az istenség közti kapcsolatra utal. A Nahui Ollin virágot a Csodatévő Szűz hasára helyezték.

A jelenések történetéről beszámoló navatlnyelvű « Nican Mopohua » iratban a Szűzanya úgy mutatkozik be, mint Ipalnemohuani és Tloque Nahuaque Anyja. Ezek a szavak az egyetlen teremtő Isten két nevét jelentik. A Nahui Ollínt a magzat helyén ábrázolják, az aztékok számára ez azt jelenti, hogy az Általa hordozott lény az Ötödik Nap Istene lesz. Huitzilopochtli, a harcias és vérengző nap végérvényesen legyőzetik, és egy olyan civilizáció lép a helyébe, amely tökéletes harmóniában áll a kozmosszal. Quetzalcóatl tette ezt az ígéretet népének visszatértekor.

MEDJUGORJE, a « Maranaton » mozgalom központjában »

A medjugorjei kegyhely egy egészen különleges helyszíne a « Maranaton » világmozgalmon belül, mert Medjugorje az egész világból vonzza a hívőket, akik számtalan megtérésről tesznek tanúságot. Illetve Medjugorje egy igen szimbolikus országban található, Bosznia-Hercegovinában, Európa földrajzi szívében, de azon a helyen is, ahol Kelet és Nyugat található.

A Sakramento Békeközpontban, Medjugorjében lesznek a « Maranatonok » 2019 februárjától.

Szintén a Sakramento Békeközponban lesz lehetőség elmélkedni, illetve képzésen részt venni azoknak, akik komolyabban szeretnének belefolyni, elköteleződni a mozgalom munkájába.

Egy hálozat…

Egyik helytől a másikig, egyik « Maranatontól » a másikig emberek kötnek majd barátságot lelki testvériségben. Egy olyan dinamikus egység, amely talán az alkotások terén is termékeny lesz.

Önkéntességi charta : kidolgozás alatt.  

Kapcsolat…

Szeretne részt venni ebben a mozgalomban ? Szeretné tudni, hogy van-e már az ön környezetében egy « Maranaton » ?

Lépjen kapcsolatba velünk  !

A MARANATONOK ÁBRÁZOLÁSA EGY VILÁGTÉRKÉPEN:

Weboldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk használatával és a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul a cookie-k használatához. Elfogad more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Bezárás