ÚJDONSÁG: A “MARANATHON MEGTÉRÉS” Mozgalom bemutatja

AZ IMAMARATONOKAT, A “MARANATONOKAT” »

« Isten Szeretet » (1Jn 4, 8).

« Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. » (Mt 18, 20)

« Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. » (Jn 15, 5)

Miért?

Számtalan vészforgatókönyv mutatja be nekünk a világ különféle válságait. A « Maranatha » mozgalom « imapajzsok » szervezését kínálja a világot elborító sötétség ellen. Mindenki egyénileg is érezheti, hogy egyedül gyenge és igencsak tehetetlen. Politikai és lelki téren is igaz, hogy egységben az erő. Az ars-i plébános mondta : (A keresztény ember) minden tettét, fájdalmát, imáját és szívének minden dobbanását az egész Egyház javára egyesíti… Olyan ez, mint az az eber, aki fog egy csomó szalmát és a tűzre dobja ; a láng magasra felcsap, majd parázs lesz belőle ; nem dobunk egy szál szalmát a tűzbe, az azonnal elég. » A buzgalom felkeltésének gondolata vezérli az « imamaratonokat », tehát a két napos intenzív imaidő.

Ki?

Jól tudjuk, hogy számtalan Mária-kegyhely van a világon, ahová nem kereztény emberek is elmennek szeretettel imádkozni hozzátartozóikért, a békéért. Nyilvánvalóan azt is tudjuk, léteznek keresztény ellenes elemek szinte minden más vallásban, mi azonban az embert nézzük. Természeténél fogva az embernek lelkiismerete van, amely érezteti vele, hogy a hazugság, a lopás, az erőszak, a gyilkosság nem helyes dolgok, hanem inkább gondoskodni kell embertársainkról és tisztelni bennük az istenit, és keresni az isteni akaratot. E szavak után elmondhatjuk, hogy keresztények vagyunk, szeretnénk összegyűjteni a különféle elnevezésű keresztényeket, hogy együtt képesek lehessünk új dinamikát teremteni, és a más vallású hívekhez csatlakozni, hogy együtt járjunk közben a világ gyógyulásáért.

Mikor?

Az imamaratonokra minden hónap 5.-én és 6.-án kerül sor. A « Maranatonok » egy közös beszélgetéssel indulnak minden hónap 4.-én.

Közös beszélgetés minden hónap 4.-én?

Ferenc pápa szüntelenül arra kér bennünket, hogy találkozzunk másokkal, legyünk barátok, legyünk egymás testvérei, törjük át azokat a falakat, amelyeket azok állítottak, akik a káoszt kívánják létrehozni. Egy lelki és testvéri közösségen belüli párbeszéd létrehozása rendszeres, szinte havonkénti találkozás megteremtése elengedhetetlenné vált ahhoz, hogy feleletet adhassunk azoknak, akik a világ lakóit egymás ellen akarják hangolni. Minden hónap 4.-én, a « Maranaton » előestéjén kultúrális eseményt javaslunk a művészet terén, egy kiállítással, előadással kapcsolatban és / vagy művészek tanúságtételével vagy pedig egy lelki témájú film, dokumentumfilm kapcsán. A művészet egy általános téma, átléphet a különbségeken, és igen különböző személyeket hozhat össze, lehetővé teszi a párbeszédet.

Hogyan? A szívből jövő ima.

Ez a « Maranaton » változó formájú lehet. Katolikusoknak lehetnek például : zsoltárok, Jézus imája, Isten Anyjának imája, a rózsafüzér, dicsőítő énekek, szentségimádás, Isten Igéjének hosszabb felolvasása, keresztút, egyéb ájtatosságok (Isteni Irgalmasság Rózsafüzér, Jézus Vérének tisztelete..). A felelős személy természetesen rendelkezik a kegyhely vezetőjének vagy a plébánosnak az engedélyével. A csoport minimális létszáma kettő vagy három fő. Az imák általános jellegűek. Óránként válthatják egymást az imát vezető személyek. Lehetséges, és jó dolog a csendes imaidő is, például Szentségimádás kerestében. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy szívből jövő imanapokról van szó, nem pedig előadásokról tanításokról ; ezek is fontos dolgok, de nem tartoznak a « Marantonok » keretei közé.

A böjt!

A résztvevők, ha kívánják, imájukat böjttel is kiegészíthetik, hogy válaszoljanak Jézus következő hívására : » Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel. » (Mt 17,21) Legyen az ima vagy böjt, a « Maranatonhoz » csatlakozó minden egyes ember személyes döntéséről van szó. Javasoljuk, hogy szánjunk időt a kevésbé tehetős testvéreinkre is, és akik tehetik, adakozhassanak is, ha szeretnének például egy el nem fogyasztott étkezés árának megfelelő összeget, egy általuk választott karitatív szervezetnek. A « Maranatonok » javasolják, hogy támogassuk a « Szükséget Szenvedő Egyház » pápai alapítványt, amely a világ különböző pontjain élő keresztényeket segíti.

Hol?

A « Maranatonok » lelkiségi központokban zajlanak : a katolikusok számára ezek főként az elismert Mária-kegyhelyek, idetratoznak az idők során feledésbe merült helyek is. A Szentlélek azonban máshol is fúhat… A más felekezetű testvérek meghívást érezhetnek csoportok alapítására saját templomaikban, mecsetjeikben, zsinagógáikban vagy egyszerűen a természetben … és minden hónap 4.-én találkozhatunk egy különleges beszélgetés idejére lelki témákban.

Ajánljuk, hogy szerezzük meg előre a hely felelősének beleegyezését (templom, bazilika, kegyhely, zsinagóga…), ha kettő vagy három főnél többről van szó (tehát egy nagyobb csoport). Nincs olyan « Maranatha » helyszín, amely fontosabb lenne egy másiknál. MINDEGYIK egyedülálló és fontos. Legyünk mind, egyenként is, felelősek ezekért az áldott helyekért, amelyek számunkra « Noé bárkáivá » válnak, ahová elmehetünk töltekezni, ahová elmenekülhetünk, akár a hónap más napján is, bármikor, amikor erre hívást érzünk ! Végeredményben az alapvető gondolat az az, hogy szüntelenül, szívvel imádkozzunk… Hűséges elköteleződésünkkel újra fellobbanthatjuk ezeknek az értékes helyeknek a lángját, visszaadhatjuk szent küldetésüket, amely segítségvel személyes kapcsolatba kerülhetünk Istennel, bármilyen is legyen szívünk Istentől kapott arculata.

A Maranatonok oltalmazója a guadalupei Szűzanya

2018. január 18.-án a mexikói guadalupei Miasszonyunk Bazilikában kaptunk egy ereklyét, a Szűzanya által 1531. december 12.-én, Juan Diegonak adott csodás kép eredeti méretű mását. Ezt a képet mostantól a medjugorjei Sakramento Békeközpontban állítjuk ki. Elhatároztuk, hogy a Maranatonok oltalmazójául a guadalupei Szűzanyát, az Élet Vedelmezőjét választjuk. Ezért a logónkba a kép egy részletét szerkesztettük be : egy virágot, a Nahui Ollint. Ez a négy szirmú virág Mária hasán van. Az aztékok nevezték  « Nahui Ollinnak » a négy szirmú virágot, azaz « 4 mozdulatnak » és ez a világ minden tudását jelképezte, a már négyszer relombolt világét. A központi jel az Ötödik Napot jelképezi, azt a kort, amelyben az emberiség élt. A Nahui Ollint minden közép-amerikai társadalom ismerte, mint például az olmékok, a maják és a toltékok.

Ez az egyszerű virág, amelyet mexikói szerelemindának neveznek, a mindenütt jelenlévő, örök, mindig mozgásban lévő Isten megjelenítése, aki az Élet, az ég és a föld Ura. Az aztékok meg voltak arról győződve, hogy az Ötödik Nap lesz az emberiség utolsó alkotása, egy olyan koré, amelynek egy nagy földrengés vet majd véget.

Ez a négy szirmú virág a mindig mozgásban lévő Nap virága. A Napot Nahui Ollin ünnepekor ünnepelték, a négy égtájat is jelképezi a virág, azaz a Világegyetem négy irányát.

Az azték naptárban a Nap kövének közepén található az Ötödik Nap, mint egy olyan tengely, amely körül a többi négy korszak forog Nahui Ollin mozgásban, ami a történelem központjának, a világ kezdetének és végének szimboluma. Összefoglalása ez minden mexikói kultúrális és vallási értéknek. Az 5-ös szám az emberiség és az istenség közti kapcsolatra utal. A Nahui Ollin virágot a Csodatévő Szűz hasára helyezték.

A jelenések történetéről beszámoló navatlnyelvű « Nican Mopohua » iratban a Szűzanya úgy mutatkozik be, mint Ipalnemohuani és Tloque Nahuaque Anyja. Ezek a szavak az egyetlen teremtő Isten két nevét jelentik. A Nahui Ollínt a magzat helyén ábrázolják, az aztékok számára ez azt jelenti, hogy az Általa hordozott lény az Ötödik Nap Istene lesz. Huitzilopochtli, a harcias és vérengző nap végérvényesen legyőzetik, és egy olyan civilizáció lép a helyébe, amely tökéletes harmóniában áll a kozmosszal. Quetzalcóatl tette ezt az ígéretet népének visszatértekor.

MEDJUGORJE, a « Maranaton » mozgalom központjában »

A medjugorjei kegyhely egy egészen különleges helyszíne a « Maranaton » világmozgalmon belül, mert Medjugorje az egész világból vonzza a hívőket, akik számtalan megtérésről tesznek tanúságot. Illetve Medjugorje egy igen szimbolikus országban található, Bosznia-Hercegovinában, Európa földrajzi szívében, de azon a helyen is, ahol Kelet és Nyugat található.

A Sakramento Békeközpontban, Medjugorjében lesznek a « Maranatonok » 2019 februárjától.

Szintén a Sakramento Békeközponban lesz lehetőség elmélkedni, illetve képzésen részt venni azoknak, akik komolyabban szeretnének belefolyni, elköteleződni a mozgalom munkájába.

Egy hálozat…

Egyik helytől a másikig, egyik « Maranatontól » a másikig emberek kötnek majd barátságot lelki testvériségben. Egy olyan dinamikus egység, amely talán az alkotások terén is termékeny lesz.

Önkéntességi charta : kidolgozás alatt.  

Kapcsolat…

Szeretne részt venni ebben a mozgalomban ? Szeretné tudni, hogy van-e már az ön környezetében egy « Maranaton » ?

Lépjen kapcsolatba velünk  !

A MARANATONOK ÁBRÁZOLÁSA EGY VILÁGTÉRKÉPEN: