Két alapító : Mgr André Léonard és Sabrina Čović Radojičić

Mgr André Léonard, 1940. május 6.-án született.  Namur püspöke volt 19 éven keresztül, majd 6 évig Malines-Brüsszel érseke volt, a Nemzetközi Teológia Bizottság tagja ( A Hittani Kongregáció mellett működő bizottság). 1991-es püspökké szentelése előtt több, mint 20 évig filozófiát tanított a leuveni egyetemen, és 13 évig volt a louvain-la-neuvi Szeminárium elöljárója. Papként, hivatása nagy részét a fiatalok világában töltötte.

Nyugdíjba vonulása után a Francia Alpokba vonult vissza, ahol a Laus-i Miasszonyunk plébánián lát el kápláni szolgálatot. Szabad idejében ír, és lelkigyakorlatokon prédikál.

Püspöki jelmondata « Maranatha », ami azt jelenti « Jöjj, Uram ! ». Tulajdonképpen az Egyház nem kevesebbre vár, mint Jézus « dicsőséges » visszajövetelére. Eljövetele (és csak az) fogja megsemmisíteni az Antikrisztust (2Tesz 2,8). Visszajön, hogy mindent « megújítson » (Mt 19,28 ; Apcsel 3,21) beteljesítve Isten Országát « amint a Mennyben, úgy a földön is » (Mt6,10) mielőtt « átadná » az uralmat az Atyának (1Kor 15,22-28).

Ezért a mozgalmunk, és szervezeteink átveszik ezt a szót, amely önmagában is egy ima « Maranatha » !

Mgr André Léonard Sabrina Covic asszonynal együtt kezdeményezője a « Maranatha Megtérés » elnevezésű világméretű lelki mozgalomnak, amely minden lelkiségi irányzathoz tartozó jó akaratú embert közbenjárásra, az emberi szív megtéréséért, és az emberiség gyógyulásáért való imára hív.

Sabrina Čović Radojičić 1966-ban született  a horvátországi Osijekben (Eszék). Párizsban nevelkedett, több alkalommal járt az Egyesült Államokban. Férje Vladan Radojicic, két gyermekük van Katarina és Matthieu. Közelről ismeri a medjugorjei látnokokat, több olyan könyv, videó, CD szerzője és / vagy kiadója, amelyeknek  közös témája « Medjugorje ». Saját életéről szóló beszámolóját a « Segíteni akartam a Gondviselésnek a világ megmentésében… ezért elkezdtem utazásokat szervezni » címmel a saját alapítású kiadójánál, a Sakramento Kiadónál jelentette meg.

2007-ben Sabrina, a már nyugdíjba vonult Bruxelles-i érsekkel, Mgr André Léonard-ral megalapította a « Maranatha Megtérés » elnevezésű imamozgalmat. Ez egy nemzetközi, ökumenikus, vallások felett álló mozgalom, amely a világ gyógyulásáért jár közben. Együtt számos imatalálkozót, nemzetközi zarándoklatot szerveztek már több országban.

A « Maranatha Megtérés » tevékenységi körei új dimenziókba lépnek :

1/ Egy kivételes fogadóközpont, a « Betánia » ház, amely Medjugorjében, Bosznia-Hercegovinában található. « Betánia » egy « családi ház » permakultúrás szép kerttel, néhány szobával, amelyek alkalmasak a vendégek fogadására és a nyugodt feltöltődést segítő pihenésre. Ez a kivételes hely különleges lehetőség olyan személyek számára, akik szeretnék jobban megérteni a mozgalom tevékenységeit vagy azokat a szervezeteket, amelyekkel a « Maranatha Megtérés » mozgalom már évek óta együttműködik. Ezeknek az embereknek célja, hogy a későbbiekben aztán aktívan is elköteleződjenek e szervezetek egyike mellett, például saját országukban alapítsanak és szervezzenek Maranathont.

2/ LA Sakramento Békeközpont három szép, jól felszerelt konferenciateremmel, és könyvesbolttal rendelkezik. Ilyen keretek között lehetőség van tájékoztatók, színvonalas előadások megszervezésére. Ily módon 2018. szeptemberében itt volt a helyszíne « A tanúk Éjszakája » elnevezésű rendezvénysorozat medjugorjei előadásának. A rendezvénysorozat a « Segítség a Szenvedő Egyháznak » alapítvánnyal közös szervezésben zajlik Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Horvátországban.

3/ A « Maranatonok »

A világban található Mária-kegyhelyeken és lelkiségi központokban a « Maranatonok » két napos folyamatos imát jelentenek havonta, mint az « imamaratonok » a hónap 5. és 6. napján.

Hisszük, hogy az ima menti meg a világot. A Maranatonok intenzív imaidőszakok különleges helyeken. Mint megannyi « kis Noé bárkája », mindenki belemenekülhet személyes életének nehéz időszakaiban. A Maranatonok lehetővé teszik, hogy mindig újra és újra felfedezzük kivételes lelki gazdagságainkat.

Minden hónap 4.-én, délután vagy este, egy művészeti találkozó, az azt követő beszélgetés és agapé lehetővé teszi a jó akaratú, különböző lelki érzékenységű emberek, hívők, nem hívők összejövetelét, olyanokét is, akik szeretnének találkozni « a többiekkel » nem hivatalos, hanem inkább baráti közegben.

« Maranatha Conversion » és « Maranatha Medjugorje »

Mgr André-Joseph Léonard és Sabrina Čović Radojičić rövid találkozójára 2004-ben került sor, majd 2007-ben, amikor megkezdték a közös munkát, melynek célja, hogy elindítsanak egy « imamozgalmat az emberiség gyógyulásáért. » Ez a mozgalom Franciaországban a « Maranatha Megtérés » nevet kapta, és a « Maranatha Medjugorje » elnevezést pedig a bosznia-hercegovinai tevékenységek kapták. Az első imatalálkozóra 2013. március 9.-én került sor a brüsszeli Szent Szív Bazilikában. Ezt aztán még számos találkozó követte szerte a világban. 2013. augusztusában került sorra az első nagy zarándoklat a Szentföldön, 550 zarándokkal, akik a világ minden részéről érkeztek, köztük a medjugorjei látnok Vicka is jelen volt. 2016-tól a « Maranatha Medjugorje » mozgalom zarándoklat keretében találkozókat szervez Bosznia-Hercegovina területén, nevezetesen Medjugorjében, Mostarban, Szarajevóban. Mivel Szarajevó volt az első világháború kiindulópontja, ezért arról álmodunk, hogy Szarajevó lehessen a világbéke kiindulópontja is ! Tervezzük a Szentfölddel kialakult különleges kapcsolataink megerősítését is azzal, hogy évente legalább egy zarándoklatot szervezünk oda.

Merész ökumenikus és vallások közti nyitás

A « Maranatha Megtérés » egy nemzetközi, katolikus, ökumenikus és vallások közti párbeszédet elősegítő mozgalom. Tudatában vagyunk annak a veszélynek, amelyet a vallási relativizmus és némelyek azon akarata jelent, hogy egy keresztény ellenes vallás jöjjön létre, ahogy tisztában vagyunk azzal is, hogy más vallások tartalmaznak keresztény ellenes tanokat. Mi azonban azt az utat akarjuk követni, amelyet a pápák jelöltek ki, olyanok, akik bátran meghívták a nem keresztényeket is, hogy velük imádkozzanak a békéért. Mint például Szent II. János Pál pápa 1986. október 22.-én Assisiben (nem volt semmi zavar : különböző imákra került sor ugyanazon a helyen, és egy időben imádkoztak különböző helyszíneken). Majd ezt követően Ferenc pápa is ugyanezt tette számos esetben.

« Aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy» (Jn 3, 21). Krisztus dicsőséges eljövetelekor Vele uralkodnak majd nemcsak a keresztények (akik tanúságot tettek Jézusról), hanem mindazok is, akik elutsították a gonoszt. Ezekben a különleges időkben, amelynekben mi is élünk, nagyon aktuális a jó akaratú emberek összegyűjtése, azoké, akik elutasítják az anyagi, nihilista, a halál kultúráját hordozó világot. Medjugorjében, amikor Szűz Mária a hitetlenekről beszél, azokról beszél, akik « nem találkoztak Isten szeretetével ». A tízparancsolat is a szeretet kifejeződésével kezdődik : « Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről » (Kiv 20,2). Szent János pedig így foglalja össze a Bibliát : « Isten szeretet » (1Jn 4,8) Szent II. János Pál is ezt mondta Assisiben : « A vallások közti párbeszéd nem független a kereszténység hirdetésétől. Alázattal újra elmondom saját hitvallásomat : a béke Jézus Krisztus nevét hordozza ». Jézus, és egyedül csak Ő fogja megsemmisíteni az Antikrisztust (2 Tesz 2,3-12). Ezért a « Maranatha Megtérés » összejövetelei egyszerre kínálják fel a találkozás, a böjt és az ima lehetőségét.

Maranatha-Medjugorje

A Maranatha-Medjugorje egyesület egy Bosznia-Hercegovinában bejegyzett  szervezet.  A Maranatha Megtérés mozgalom nemzetközi, ökumenikus imaszándékait veszi át.

A bennünket körülvevő gonosz már olyan szintű, hogy normálisnak tűnik az általa okozott szenvedés, sőt már ezt nevezzük « valóságnak », és fennáll annak a veszélye, hogy passzivitásba süllyedünk. Ez az oka annak, hogy elgondolkodtunk azon, hogy milyen módon tudnánk terjeszteni a jót ahelyett, hogy hagynánk a gonoszt eluralkodni. Senki se gondolja, hogy utópisták vagy idealisták lennénk.

De hát, legyünk csak idealisták ! Lelkesen hívjuk önöket, hogy legyenek résztvevői egy olyan mozgalomnak, amelyet teljes egészében az a vágy hat át, hogy kovász legyen minden jó akaratú ember között : ez az egység, amelynek a hiánya annyi szenvedést okoz számunkra, nem lehet emberi alkotás eredménye (látjuk, hova vezetett Bábel tornya) ; Isten ajándéka, és imáinkkal kérjük.

Évente több alkalommal kínálunk zarándoklattal egybekötött találkozókat Bosznia-Hercegovina területén, egy olyan országban, ahol lehetőségünk van az ökumenizmus minden határán túllépni, hogy vallások közti szereveztként működjünk.

Jogi felépítés

  • A « Maranatha Megtérés», egy francia egyesület. Az 1901-es törvény foglalja össze az összes francia és nemzetközi tevékenységet. https://maranatha-conversion.com
  • A « Maranatha Međugorje », a bosznia-hercegovinai jog értelmében létrehozott egyesület, amely az ebben az országban, és a Szentföldön sorra kerülő találkozók személyi és technikai felkészítését végzi. https://www.maranatha-conversion.com
  • A Medjugorjei  « Békeközpont » az Anya Faluja felé vezető úton található. Itt van a « Marantha Medjugorje » egyesület központja, amely működteti a helyet. Ezenkívül könyvesbolt is található itt (www.sakramento.com) illetve könyvtár, és találkozók, előadások helyszínéül is szolgálhat a Békeközpont.

Jelenlegi tevékenységek és tervek

• Főbb tevékenységeink főszezonban a zarándoklatok, « Maranatha » lelkigyakorlatok szervezése Bosznia-Hercegovina területén és a Szentföldön, ezenkívül  a « Maranaton » imacsoportok szervezése földrajzi értelemben a lehető legszélesebb spektrum lefedésével, « imamaratonok » kezdeményezésével világszerte több Mária-kegyhelyen vagy lelkiségi központban.

Rendelés: www.sakramento.com

KÉT KÖNYV, amely lehetővé teszi a MARANATHA MOZGALOM lényegének megértését

« Az Örömhír szíve, lényege »  Mgr André Léonard

Már Jeremiás próféta is megmondta, hogy « Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. » (Jer 17,9) Mit mondana ma, amikor ennyi minden fenyegeti az emberiséget és a világot ? Igen, az emberiség beteg, és megtérésre van szüksége.  Megtérésre van szükségünk. Mindannyiunknak. Világiak egy igen lelkes csoportjával, sürgetőnek találtam elindítani egy hitben elkötelezett imamozgalmat, melynek célja az emberi szív és az emberiség gyógyulása. Egy ökumenikus mozgalomról van szó, amely összegyűjti a különböző felekezetű keresztényeket. Abban a meggyőződésben, hogy egyedül csak az Úr tud megmenteni bennünket a szakadékba való zuhanástól, és Ő adhat reményt nekünk, a  « Maranatha » nevet adtuk ennek a mozgalomnak. (Jöjj, Uram, arámi nyelven, ami Jézus nyelve). A Biblia utolsó előtti sorából merítettünk ihletet: « Igen, hamarosan eljövök. »  (Jel 22,20)

Ennek a mozgalomnak támogatásaként, ajánljuk, olvassák el az « Örömhír szíve, lényege » c. imakönyvet, amelyet kifjezetten erre a célra állítottunk össze.

Mgr André LÉONARD,

Malines-Bruxelles nyugalmazott érse,

a Laus-i Miasszonyunk kegyhely káplánja (Hautes-Alpes, Franciaország).

« Az imamaranatonok imakönyve »  Françoise Breynaert

(részlet Mgr Léonard előszavából)

A « Maranathon » terv egy egyszerűen őrült terv. Már csak a neve is az ! Azonnal a több kilométer hosszú « maratoni » futást juttatja eszünkbe, de gondolhatunk a « Maranatha » mozgalmak jelszavára is, ami nem más, mint a Biblia utolsó imája : « Jöjj, Uram ! » « Amen ! Maranatha ! » (Jel 22,20).

Ez a mozgalom már több nagy összejövetelt és zarándoklatot szervezett Szentföldön és Bosznia-Hercegovinában. A tömegből imacsoportok jöttek létre, hogy közbenjárjanak az Egyház és a világ azon nagy kihívásaiért, amelyek a teljes szívbéli megtérést és az emberiség igazi gyógyulását követelik meg.

De nem mindenkinek van lehetősége imatalálkozókon és zarándoklatokon részt venni. Ezért az az ötletünk támadt, hogy felhasználjuk mind a nyomtatás, mind pedig az Internet kínálta lehetőségeket olyan kiadvány terjesztésére, amely akár magánszemélyeknek, akár csoportoknak lehetővé teszi, hogy az egész bolygót behálozó óriási imaláncot hozzanak létre, amely egészen az Egekig ér, és az embersiég a gyógyulásáért, a szívek megtéréséért és az Úr dicsőséges eljöveteléért könyörög.

Egyáltalán nincs arról szó, hogy eltávolodjunk evilági kötelezettségeinktől, de Jézus dicsőséges eljövetelének várása megerősíti azt az igényünket, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki a jelen pillanatból. Hiszen a végső cél gondolata ösztökélli leginkább bátorságunkat az út során. Az örökkévalósásg gondolata fedi fel legjobban a « ma » jelentőségét számunkra.

Köszönetet mondok Françoise Breynaert –nak, aki ezeknek a « Maranatonoknak » céljából összeállított nekünk egy nagyon határozott, gazdag tartalommal ellátott menetrendet. Rengeteg forrásból merített, a legrégebbiektől kezdve az egészen újakig, ahogy a legáltalánosabbtól egészen a magánkinyilatkoztatásokig. Mindig nagyon jó megfontolással merített.

Kérem az Urat és Szűz Máriát, hogy  legyen áldásuk ezen a kiadványon, és tegyék e reménység bátoratásává, most és mindörökké azt, amire a világnak annyira szüksége van.

Mgr André LÉONARD,

Malines-Bruxelles nyugalmazott érseke,

a Laus-i Miasszonyunk kegyhely káplánja (Hautes-Alpes, Franciaország).

A Maranatonok

A világban mindenütt különféle kultúrájú férfiak, nők és gyermekek századok óta összejönnek a föld leghíresebb vagy akár már el is feledett lelkiségi központjaiban.

Minden hónap 4.-én. 5.-én és 6.-án együtt imádkoznak az emberi szív és a világ gyógyulásáért.