Együttműködési felhívás minden jó akaratú, bármely felekezethez tartozó emberhez azért, hogy közbenjárjon az emberi szív és a világ gyógyulásáért.

Hogyan lehet legyőzni a bennünket körülvevő rosszat ? Hogyan lehet elűzni azt a homályt, amely néha még a saját szívünket is beárnyékolja, és mégcsak nem is tudunk róla ? Hogyan kezdjük el azt a jót, amiről álmodunk, hogy majd megvalósul itt a világban ? Hogyan hagyjuk abba a fejünk lehorgasztását, hogyan ne érezzük többé magunkat tehetetlennek a terjedő rosszal szemben, amely csak halad előre a maga útján és vezeti a világot,  hogy egyszer majd lerombolja ? Késő van, nem tehetünk többé úgy, hogy majd csak minden megoldódik magától. De akkor hogyan találhatjuk meg a módját annak elkezdésére, ameit Ferenc pápa ajánl – és amit a korábbi pápák is szüntelenül ajánlottak megoldásként?

Mindaz, ami szép, és a látható világban létezik, először a láthatalanban született meg egy gondolat, egy ima, egy álom formájában… Ez a « 3. világháború », amelyben jelenleg élünk, és amiről Ferenc pápa is beszél, ez is a láthatatlan világban született meg mielőtt a látható világban pusztítani kezdett volna. Engedtük, hogy a halál kultúrája lépjen a szeretet kultúrájának helyébe. Világos, hogy lelki értelemben vett háborúban állunk, és meg kell találjuk a módját, hogyan szállhatunk szembe vele lelki fegyverekkel, mert egyedül csak ezek lesznek félelmetesen hatékonyak. A probléma már világszintű, keatívnak kell lennünk, és meg kell találnunk a válsz lehetőséget világszinten. Ébredjünk fel, egyesítsük erőinket, találjuk meg annak a módját, hogyan találkozhat rendszeren minden jó akaratú férfi és nő, vallási hovatartozástól függetlenül ! Legyünk erősebbek, mint az a gonosz, amely nemcsak a földi életet akarja megsemmisíteni, hanem az egész bolygót ! Vegyük elő Jerikó kürtjeit, és gyülekezzünk fáradhatatlanul, hogy ledönthessük a gonosz emelte falakat ! Ne féljünk egymástól, ne féljünk együtt keresni megoldásokat imában egyesítve szíveinket. Bármi legyen is a kifejezésmódunk, járjunk közbe az emberi szív és az emberiség gyógyulásáért ! Ne féljünk keresni és megosztani azt a szeretetet, amelyért teremtettünk, és ami minden létezés célja!

Ne feledjük, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és tiszteljük a világ minden lakójának vallásszabadságát ! Egyáltalán nem egy olyan mozgalomról van szó, amely csak egyetlen világvallásban gondolkodna, mindez ellentétes lenne a kívánt eljárással. Az a lényeg, hogy minden egyes ember elinduljon, hogy « találkozzon Isten szeretetével », mert így kinyílhat a szemünk és a szívünk, és lehetőségünk lesz konkrét megoldások véghezvitelére, olyan tervek véghezvitelére, amelyeken minden olyan jó akaratú ember együtt dolgozik majd, aki érzi erre a hívást.

Igyekeznünk kell elérni a kritikus tömeget, amely ahhoz szükséges, hogy a mérleg nyelvét a jó irányba billentsük, hogy így aztán mindörökre megsemmisítsük azt, ami bármilyen formában is pusztítja az Életet. Ez az alapvető célkitűzésünk. Meggyőződésünk, hogy mindez lehetséges, tudatában vagyunk a vállakozás őrült és nehéz mivoltának, de azt is tudjuk, ha nem vállalunk semmit, semmilyen más megoldás nem fog magától előállni. A megoldások csak akkor jönnek, ha a föld lakóinak legnagyobb része végre ráébred, hogy csak a lelki fegyverek fogják legyőzni a bennünket átjáró sötétséget ; és ezek a fegyverek, az ő kezükben, az ő szívükben vannak… nem pedig az olyan vezetők kezében, akik mindent megígérnek, de aztán képtelenek megoldást találni, vagy olyanok, akik nagyon gyakran egyre inkább csak romboló javaslatokkal állnak elő.

Minden vallás minden hívőjének vallási hovatartozását mélyen tiszteletbe tartva hívunk mindenkit, hogy együtt építsünk egy olyan világot, ahol a Hit, a Remény és a Szeretet uralkodik.

Egyesítsük szíveinket, egyesítsük lelkünket ! A már létező csoportok is csatlakozzanak hozzánk ! Vagy ismerőseikkel hozzanak létre egy « Maranaton » csoportot az önökhöz közeli lelkiségi központban !

Ébredjünk fel, köteleződjünk el!

« Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. » Mk 11,24

Sabrina Covic Radojicic